Insignia Beugel | Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde | +31 (0) 544 371260Veelvoorkomende Vragen[expand all]

Wat is Orthodontie?

Orthodontie is dat onderdeel van de tandheelkunde dat zich bezig houdt met de diagnose, preventie en behandeling van afwijkingen aan de stand van tanden en kaken. De technische term voor deze problemen is “malocclusie” en “dysgnathie”, wat eigenlijk betekent slechte beet en afwijkende kaakrelatie. In de praktijk van de orthodontie betekent dit dat er een goed ontwerp van de beugel en een juiste toepassing van de correctiemiddelen, zoals de Insignia beugel, moet worden gezocht om de tanden, lippen en kaken in de juiste verhouding en evenwicht tot elkaar en tot het gezicht brengen.

Wat zijn de oorzaken van orthodontische problemen?

De meeste orthodontische afwijkingen in de kaken zijn erfelijk bepaald maar sommige zijn verworven.Voorbeelden van erfelijke problemen zijn ruimtegebrek van de tanden, of juist te veel ruimte tussen de tanden, extra tanden, aangeboren ontbrekende tanden, en een breed scala van afwijkingen van de kaken, tanden, en het gezicht. Verworven problemen kunnen worden verkregen door een trauma, door duim of vinger zuigen, door een luchtwegobstructie (tonsillen en adenoïden), tandziektes en voortijdig verlies van melk of volwassen tanden. Veel van deze problemen beinvloeden niet alleen de stand van de tanden maar ook de gezichtsontwikkeling en het uiterlijk.

Hoe weet ik of mijn kind een orthodontische behandeling nodig heeft?

Het is in het algemeen moeilijk voor u om te bepalen of een behandeling nodig is, want er zijn veel problemen die kunnen optreden, hoewel de voortanden keurig naast elkaar staan en recht lijken. Orthodontie start eigenlijk al bij de geboorte en daarom kunnen we in onze kliniek de best mogelijke zorg aanbieden. Vanaf de eerste gebitscontrole houden we de gebits- maar ook de gelaatsontwikkeling van uw kind in de gaten. Problemen in de gebitsontwikkeling kunnen nu al aanwezig zijn en als daar geen aandacht aan geschonken wordt, dan kunnen ze later mogelijk lastiger te corrigeren zijn. Een gevolg kan ook zijn dat je de tanden moeilijker kunt poetsen en dus eerder gaatjes en tandvlees problemen kunt krijgen. Voorkomen is beter dan genezen is ons motto. Zo kunnen we op tijd ingrijpen als er doorbraak problemen zijn of advies geven bij ongewenste mondgewoontes en eventueel vast stellen als er slaapstoornissen zijn die de ontwikkeling van uw kind verstoren.

Wat zijn de vroege tekenen van orthodontische Problemen?

Hoewel het bepalen van de noodzaak voor een behandeling best moeilijk kan zijn voor, kunnen de volgende symptomen u helpen bij de vraag of orthodontisch advies nodig is:
  • ruitegebrek bij de tanden of kiezen
  • spleten tussen de tanden
  • wanneer de boventanden te veel de ondertanden overlappen
  • wanneer er geen contact is tussen de snijtanden van de boven en onderkaak
Andere uitingen van een ongunstige ontwikkeling kan het terugliggen of juist vooruit steken van de onderkaak zijn. Soms is er een probleem met het dichtbijten; wanneer uw kind de kiezen op elkaar wil zetten glijden dan de kaken af en komen ze niet drect op elkaar bij dicht bijten.

Op welke leeftijd komt mijn kind in aanmerking voor een beugel?

We zijn ervan overtuigd dat in de meeste gevallen het beste tijdstip van behandelen is aangebroken wanneer uw kind alle tanden en kiezen heeft gewisseld. Er zijn uitzonderingen zoals het onderontwikkeld zijn van de bovenkaak of een te smalle kaak waardoor er slaap stoornissen op kunnen treden of een scheefgroei van het gezicht. Na de volledige doorbraak, meestal rond een jaar of twaalf, kunnen we juist met de Insignia beugel de beste zorg leveren omdat alle afwijkingen dan goed zichtbaar zijn. Alle tanden kunnen in volle omvang worden opgemeten en een juiste planning kan dan beter worden gemaakt.

De afwijkingen corrigeren zelden spontaan en daarom kiezen ouders juist dan voor een orthodontische behandeling. Deze leeftijd is ook een goede tijd om te starten, omdat negatieve associaties met beugels nog niet aanwezig zijn. Leeftijd genootjes ondergaan namelijk ook hun beugel behandeling en zo hoor je er helemaal bij! Daarbij komt ook nog dat rond deze leeftijd kinderen snel groeien en we gebruik kunnen maken van deze groeispurt bij de correctie van het gebit, waardoor de behandeling sneller en comfortabeler kan verlopen. Opgroeiende tieners zijn op zoek naar hun identiteit en hun manier van leven; wij willen hen daarbij aanmoedigen en zekerheid bieden door een ontwapenende en mooie lach te creëren.

Kunnen volwassenen een beugel behandeling ondergaan?

Steeds meer volwassenen zoeken elk jaar opnieuw orthodontische hulp om hun lach te verbeteren. Vijfendertig procent van onze cliënten in de beugels is zelfs volwassen. Orthodontische behandeling is er niet alleen om uw lach te verbeteren maar ook om de gezondheid van tanden en tandvlees te bevorderen. Door orthodontische hulp in te schakelen als volwassene kunt u mogelijk ernstig tandbederf, tandvlees en botverlies, onregelmatige slijtage van tanden en soms zelfs kaakpijn vermijden. Juist een volwassene werkt vaak beter mee en de resultaten zijn dan ook beter dan bij kinderen. Of het nu een herbehandeling of een eerste behandeling is Insignia’s Advanced Smile techniek is ontworpen met de laatste technologie die het beste aansluit bij de volwassen patiënt. Insignia maakt een precieze verplaatsing van tanden en kiezen op een comfortabele manier en in minder tijd mogelijk. Een gemiddelde behandeling zal tussen de 12 en 24 maanden duren, waarbij elke cliënt natuurlijk uniek is. Kiest u voor een chirurgische ondersteuning dan kan de behandeling in 6 tot 12 maanden worden afgerond. De chirurgische behandeling is een innovatieve techniek die de behandeling versnelt en verbetert door bot te activeren. De behandeling vindt onder locale verdoving plaats in onze kliniek en duurt ongeveer een uur.

Insignia maakt het voor ons mogelijk een behandelplan met oog voor detail op te stellen. Met dit plan worden de individueel vervaardigde brackets gemaakt die passen bij de unieke vorm van uw tanden. Passend bij de anatomie en bij het gewenste eindresultaat.

Orthodontie geeft veel cosmetische voordelen maar draagt er ook toe bij dat het eenvoudiger wordt uw tanden een levenslang te behouden omdat ze netjes naast elkaar en goed op elkaar staan. Vaak zijn het juist de volwassenen die het waarderen eindelijk hun lach te kunnen verbeteren. Denk nooit dat het te laat is om uw lach te verbeteren. U kunt kosteloos een kennismakingsbezoek afspreken om u zo te informeren wat er mogelijk is om die mooie lach te krijgen.

Is orthodontische behandeling pijnlijk?

Nee, de Orthodontische behandeling is bij ons gelukkig drastisch verbeterd. De Insignia brackets zijn individueel vorm gegeven en zijn fantastisch mooi afgerond. In de regel kunnen de tanden de eerste week wat ongemakkelijk aanvoelen en moet het wangslijmvlies wennen aan de apparatuur, maar het is niet pijnlijk. Dit ongemak kan worden verlicht met een pijnstiller zoals Paracetamol.

Daarnaast gebruiken we tegenwoordig heel lage en kleine krachten met onze high tech draden. Dat is maar goed ook want anders wordt de tandkas dicht gedrukt door deze grote krachten. Daardoor kan er dan geen goede doorbloeding blijven bestaan, de tand wordt gevoelig en bovendien stopt de verplaatsing. De geavanceerde techniek met lichte krachten en de hoogste kwaliteit van de orthodontische materialen, die individueel voor iedereen apart wordt ontworpen, resulteert daardoor in minder ongemak en een kortere behandeltijd.

Wat is een Fase I (interceptieve) behandeling?

Orthodontie start eigenlijk al bij de geboorte en daarom kunnen we in onze kliniek de best mogelijke zorg aanbieden. Vanaf de eerste gebitscontrole houden we de gebits- maar ook de gelaatsontwikkeling van uw kind in de gaten. Problemen in de gebits-ontwikkeling kunnen nu al aanwezig zijn en als daar geen aandacht aan geschonken wordt, dan kunnen ze later mogelijk lastiger te corrigeren zijn. Een gevolg kan ook zijn dat je de tanden moeilijker kunt poetsen en dus gaatjes en tandvlees problemen kunt krijgen. Voorkomen is beter dan genezen is ons motto. Zo kunnen we op tijd ingrijpen als er doorbraak problemen zijn, advies geven bij ongewenste mondgewoontes of vast stellen als er slaapstoornissen zijn die de ontwikkeling van uw kind verstoren.

Wat is de duur van een orthodontische behandeling?

Een gemiddelde behandeling zal tussen de 12 en 24 maanden duren, waarbij elke cliënt natuurlijk uniek is. Natuurlijk hangt de duur van de behandeling ook af van de ontwikkeling van het gebit, van de ernst van het probleem, van de cooperatie tijdens de behandeling en van de mate van tandverplaatsing die vereist is voor een top resultaat.

Kiest u voor een chirurgische ondersteuning dan kan de behandeling in 6 tot 12 maanden worden afgerond. De chirurgische behandeling is een innovatieve techniek voor volwassenen, die de behandeling versnelt en verbetert door bot te activeren. De behandeling vindt onder locale verdoving plaats in onze kliniek en duurt ongeveer een uur.

Wat is het verschil tussen extractie en Non-Extraction therapieën?

We zullen bijna nooit tanden verwijderen voor een beugel behandeling omdat het voor het oplossen van ruimtegebrek zelden nodig zal zijn. Maar soms kan het verwijderen van tanden of kiezen nodig of zelfs beter zijn. Denk daarbij aan het verkrijgen van een mooiere lach wanneer de mond bijvoorbeeld niet makkelijk gesloten kan worden, kortom wanneer het aangezicht en de lach er door verbetert. Maar ook kan extractie nodig wanneer een tand verloren is ten gevolge van ontsteking of wanneer deze afgebroken is. Orthodontie kan dan een alternatief zijn voor een brug of implantaat. Het sluiten van zo’n opening kan dan een goedkoper en beter alternatief zijn.

Wij geven de voorkeur aan het aanpassen van de kaak om de benodigde ruimte te verkrijgen in plaats van het verwijderen van tanden of kiezen, waarbij dan de originele vaak te smale kaakvorm blijft bestaan. Zo’n smalle kaak is vaak niet mooi in je lachlijn en resulteert in donkere ruimtes tussen de kiezen en je mondhoeken bij lachen. Samen met u bespreken we alle alternatieven voor een behandling en kiest u uiteindelijk zelf welke behandeling aansluit op uw behoefte en die past binnen de financiële mogelijkheden.

Is orthodontische zorg duur?

Wanneer de orthodontische behandeling op het juiste tijdstip wordt uitgevoerd, zal de behandeling vaak minder kostbaar zijn omdat ernstigere problemen voorkomen zijn. Zo kunnen dure tandheelkundig behandelingen, die zich door het bestaan van de orthodontische afwijkingen kunnen ontwikkelen, worden voorkomen.

De kosten van een Orthodontische behandeling zijn in vergelijking met vele andere consumentenproducten juist lager geworden de laatste jaren. Vaak wordt een groot deel van de behandeling vergoed wanneer een aanvullende verzekering is afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast bieden we als praktijk ook vele betaling programma’s aan, die zeker voldoen aan uw behoeften.

Insignia Beugel Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde
+31 (0) 544 371260 Fax +31 (0) 544 378254