Insignia Beugel | Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde | +31 (0) 544 371260Orthodontische Apparatuur • Beugeldraad

  Een speciale metalen draad die door de brackets loopt om je tanden te verplaatsen.

 • Bionator

  Een Bionator is een functioneel apparaat. Een bionator wordt gebruikt bij functionele afwijkingen denk daarbij vooral aan slik afwijkingen, duim- en vinger zuigen of mondademhaling.

 • Beetplaat

  een beetplaat is een uitneembaar apparaat dat gebruikt wordt om een diepe beet te corrigeren of om te helpen bij de correctie van een kruis beet.

 • Bite Turbo's

  Bite turbo’s zijn kleine orthodontische voorzieningen die achter de boventanden worden geplaatst. Ze worden meestal direct in de mond gemaakt en zijn vervaardigd van tandheelkundig composiet(een materiaal vergelijkbaar met de witte vullingen). Als ze achter de voortanden worden geplaatst kunnen ze zowel op de centrale als op de kleine voortanden worden geplaatst. Als de horizontale overbeet erg groot is plaatsen we de turbo’s achter de bovenhoektanden. Ze helpen dan om een diepe beet te corrigeren, door er voor te zorgen dat alleen de voortanden contact maken en de kiezen achterin, met behulp van lichte-kracht elastieken, naar elkaar toe worden verplaatst.
  Wanneer ze op de kiezen worden geplaatst kunnen we een verticale open beet sluiten; tevens voorkomen deze turbo’s dat je met de kiezen de brackets raakt waardoor de kans van los komen minder wordt.

 • Brackets

  Brackets zijn de kleine metalen modules op elke tand. De individueel gemaakte brackets van Insignia dienen er samen met de draad voor om de tand in de juiste positie te geleiden.

 • Tube

  Een kleine metalen buisje dat is vast geplakt op de achterste kiezen.

 • Ketting

  Kettingelastieken worden op verschillende manieren toegepast tijdens de orthodontische behandeling. Ze kunnen er voor zorgen dat de ruimtes worden gesloten of ze kunnen voorkomen dat ruimtes tussen tanden/kiezen ontstaan. De elastieken kunnen onder de draad of op de draad worden aangebracht van bracket naar bracket of kunnen van haakje (op tand of draad) naar een ander haakje worden aangebracht.

 • Veertjes

  De nickeltitanium veertjes(coils) worden gebruikt om met een constante kleine kracht tanden te verplaatsen binnen de kaken. De veertjes kunnen aangebracht zijn van tand naar tand of van tand naar draadankers of van botankers naar tanden/draadankers. Veertjes kunnen gebruikt worden om: ruimte open te maken bijvoorbeeld voor een implantaat, om ruimtes open te houden voor een tand die vertraagd doorbreekt, of om ruimtes te sluiten als een tand afwezig is Veertjes kunnen dus tanden en kiezen van elkaar wegduwen(open coil) of ervoor zorgen dat tanden of kiezen naar elkaar worden toegetrokken(closed coils). Mocht een veertje losschieten en kunt u deze niet zelf herbevestigen dan is het verstandig contact op te nemen met de praktijk.

 • Damon Splint

  De damon splint is een bijzondere vorm van clear overlays en wordt alleen ´s nachts gedragen. De boven en onder hoes zit aan elkaar vast waardoor de positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak ook wordt vast gehouden. De Damon splint wordt toegepast bij bijzondere afwijkingen in tandstand zoals een open beet bij aanvang van de behandeling. De tong heeft namelijk de neiging om de tanden weer van elkaar te duwen. Door gebruik te maken van dit type retentie kan dat nu niet meer. Het helpt daarmee om het nieuwe evenwicht van alle mondspieren te behouden na het behandelen van grote afwijkingen. De splint wordt ook toegepast wanneer er een forse correctie van de horizontale overbeet heeft plaats gevonden. Na chirurgische correcties wordt ze toegepast om het eindresultaat tevens te waarborgen.

 • Elastieken

  Elastieken worden in de orthodontie gebruikt om tanden/kiezen ten opzichte van elkaar in de juiste richting te bewegen. Elastieken zijn er in verschillende grootte en dikte en kunnen in kracht variëren. Elke fase in de behandeling kent zijn specifieke elastieken. Elastieken moeten, om optimaal te werken, 24 uur worden gedragen en 3 tot 4 keer per dag worden gewisseld. Zo kunnen we de kracht constant houden(tenzij je andere instructies hebt gekregen). Om de elastieken te bevestigen maken we gebruik van kleine postjes/haakjes, zogenaamde drop-in hooks, die we op de gewenste plaats in de bracket kunnen aanbrengen. Elastieken kunnen worden gebruikt om tanden verticaal naar elkaar toe te brengen (bijv. parrot in het begin en moose elastieken tegen het einde van de behandeling).
  Ze kunnen aangebracht worden in de vorm van een vierkant (box) een V-vorm of recht toe rechtaan. Voor achterwaartse elastieken zijn de elastieken die ervoor zorgen dat de tanden en kiezen beter op elkaar sluiten.

 • Hoesjes-retainer

  Een hoesje of clear overlay is een uitneembare voorziening van doorzichtige kunststof die over alle tanden en kiezen heen als een tweede huid wordt gedragen. De hoesjes zijn van een sterke kunststof en zorgen ervoor dat er geen veranderingen in de tandpositie meer plaats vinden nadat de beugel is verwijderd. Direct na het verwijderen van de beugel wordt voor de bovenaak een scan gemaak waarop de retainer wordt gemaakt. In de onderkaak wordt direct de draadretainer geplaatst na het verwijderen van de beugel. Zes tot acht weken, nadat de draadretainer geplaatst is, zal er een vervolgafspraak gepland worden voor het maken van eindscans en einddia’s. Dan worden ook clear-overlay’s (losse plastic hoesjes) voor de onderkaak gemaakt. Dit soort hoesjes kun je ook toepassen wanneer er een beginnende scheefstand is en je niet wilt dat deze verergert. Ook krijgt u een afspraak mee voor de Mondhygiëniste die u instructie zal geven hoe de retainer te reinigen.

 • Expansie Plaat Gecementeerd

  De expansie plaat is voorzien van een expansie schroef in het midden van de plaat op het verhemelte. De expansieplaat valt met buisjes over de kiezen heen en wordt hier op vastgelijmd. De expansie wordt op jonge leeftijd gebruikt om een smalle bovenkaak te verbreden.

 • Vaste Draad Retainer

  Vaak wordt ervoor gekozen om een draadje achter de voortanden van de ondertanden en soms de boventanden te plaatsen, de zogenaamde draadretainer. Deze draad houdt de positie van de voortanden vast. Het is van groot belang dat je voorzichtig bent met deze apparatuur. Een draadretainer kan los raken door hard voedsel af te bijten of door slijtage van de lijm. Daarnaast is het belangrijk dat je de tanden goed flost rondom de retainer.De vaste draad retainer wordt vooral in de onderkaak toegepast. In de bovenkaak wordt ze wat minder gebruikt omdat de ondertanden de draad los kunnen bijten.

 • Invisalign

  Invisalign® een aantal serie, uitneembare hoesjes die over de tanden gedragen worden en zowel door orthodentisten en tandartsen gebruikt worden als alternatief voor traditionele metalen beugels. Met deze serie hoesjes kun je niet hetzelfde bereiken als met de Insignia beugel.

 • Lip Bumper

  Een Lip Bumper is een uitneembaar apparaat dat gebruikt wordt bij opgroeiende kinderen om ruimte te creëren of vast te houden, die nodig is om de volwassen tanden door te kunnen laten breken zonder extractie. De lip bumper maakt gebruik van de natuurlijke krachten van de spieren rond de mond om zo de kaak te verbreden en de tandboog te verlengen. Door het weg houden van de lipdruk van de onderste voortanden wordt de tongdruk groter en kunnen geleidelijk de voortanden meer ruimte krijgen. De constante druk van de onderlip tegen de voorste pad van de lip bumper oefent een kracht die uit de kiezen zachtjes naar achteren duwt.

 • Gebitsbeschermer

  Een apparaat dat wordt gebruikt om uw mond tegen letsel te beschermen wanneer u deelneemt aan sport. Het gebruik van een gebitsbeschermer is vooral belangrijk voor orthodontiepatiënten, om verwondingen te voorkomen.

 • Expansieplaat Verlijmd

  De expansie plaat is voorzien van een expansie schroef in het midden van de plaat op het verhemelte. De expansieplaat valt over de kiezen heen en wordt hier op vastgelijmd. De expansie wordt op jonge leeftijd gebruikt om een smalle bovenkaak te verbreden.

 • Uitneembare Retainer

  Dit is een uitneembare nachtbeugel die ervoor zorgt dat de tanden en kiezen op de juiste plek blijven staan. De hawley moet elke nacht gedragen worden. Maak na 2 maanden een afspraak bij de tandarts en neem de beugel mee voor deze controle. Reinigen met een tandenborstel en water, gebruik liever geen tandpasta, dat veroorzaakt krasjes om de beugel. De Hawley retainer wordt vaak gebruikt zodat er nog kleine correcties (zoals het prettig in elkaar vallen van de boven en onder kiezen met elkaar)kunnen optreden. Schoonmaken kun je de Hawley met bijvoorbeeld groene zeep en 1 keer per twee weken met bijvoorbeeld badkamer glans of wc-eend.

 • Botankers

  Botankers zijn orthodontische mini implantaten die tijdelijk tussen tanden of kiezen in worden geplaats in het bot. Ze worden aangebracht om ongewenste verplaatsingen te voorkomen of om efficiëntere gewenste verplaatsingen door te voeren. De botankers zijn gemaakt van medisch titanium en zo ontworpen dat de glad aanvoelen in de mond en geen irritatie aan wangen of lippen veroorzaken. De plaatsing is eenvoudig en neemt weinig tijd in beslag. De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving en duurt minder dan 5 min. Na het plaatsen van het botanker wordt direct een veertje of elastiek (ketting) aangebracht, zodat de gewenste actie direct kan plaatsvinden. De ankers worden gereinigd door ze dagelijks twee maal te sprayen met corsodyl. Je kunt ze gewoon mee poetsen met de tandenborstel. Door gebruik te maken van TADs kunnen we een efficiëntere beweging door voeren en een voorspelbaar eindresultaat garanderen, kortom in minder tijd die mooie smile!

 • Twinforce

  Met behulp van de twinforce bite corrector (TFBC)willen we de groei van de terug liggende onderkaak of bovenkaak stimuleren. De TFBC wordt daartoe vastgemaakt op de sterke stainless-steel draden van de boven- en onderkaak. Wanneer je na het plaatsen van deze apparatuur je mond wilt sluiten dan wordt bij de onderkaak door het buis/veer mechanisme in de TFBC deze in een “extra” voorwaartse stand “gedwongen”. Op deze manier wordt mogelijk wat extra groei door botaanmaak in de onderkaak verkregen. De TFBC kan ook worden gebruikt om de onder tandboog met alle tanden en kiezen ten opzichte van de boven tandboog naar voren te schuiven om de horizontale overbeet te verminderen. Een absolute voorwaarde is natuurlijk dat de onderkaak maar een klein beetje terug ligt.
  Wanneer er sprake is van een sterk terug-liggende onderkaak dan kunnen we afhankelijk van de leeftijd dit op 2 manieren corrigeren:
  Wanneer je nog in de groei bent kunnen we apparatuur plaatsen die de groei van de onderkaak mogelijk stimuleert. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 25% van de jongeren een gunstige groei ontwikkeling doormaakt, dat wil zeggen een terug liggende onderkaak kan gecorrigeerd worden. Bij 25% echter is dat absoluut niet het geval. Bij de overige 50% bestaat er een kans op correctie. Groei beïnvloeden zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek is alleen bij een kleine groep jongeren succesvol. Ben je uitgegroeid dan is er slechts één mogelijkheid om de terug liggende onderkaak te corrigeren en dat is door een kaakoperatie.
  Zie je daarvan af dan kunnen we wel de lachlijn optimaliseren en de scheefstand van tanden “eruit” halen. De horizontale overbeet blijft dan wel bestaan, dus de snijtanden van de onderkaak zullen die van de bovenkaak niet raken.

 • Archwire


  A metal wire which is attached to your brackets to move your teeth.

  Bionator


  A Bionator is a functional appliance resembling a retainer. It is often prescribed when a patient has a mismatch of dental arches resulting from a smaller lower jaw. It is used to stimulate growth of the lower jaw in actively growing patients.

  Biteplate


  A Biteplate is a removable appliance similar to a retainer or a fixed appliance that is used to correct a deepbite or to help correct a crossbite.

  Bite Turbos


  Bite turbos are small orthodontic device placed behind the upper teeth. They are typically made directly in the mouth and are made of dental composite (a material similar to the white fillings). If they are placed behind the front teeth, they can both be placed on the central and at the small front teeth. If the horizontal overbite is very large, we put the turbos behind the upper canines. They help to correct than a deep bite, by making sure that only the front teeth make contact, and the molars in the back, with the aid of light-elastic force, to be moved towards each other. When placed on the elect, we can conclude a vertical open bite; also prevent these turbos you hit the brackets to choose so that the risk of coming loose is less.

  Brackets


  Brackets are the small metal or ceramic modules attached to each tooth. They serve as guides to move the teeth and hold the archwire in place.

  Buccal Tube


  A small metal part that is welded on the outside of a molar band. The molar band contains slots to hold archwires, lip bumpers, facebows and other things your orthodontist uses to move your teeth.

  Chain


  A stretchable plastic chain used to hold archwires into brackets and to move teeth.

  Coil Springs


  The nickel titanium springs (coils) can be used to move with a constant small force teeth in the jaws. The feathers can be made from tooth to tooth or tooth to wire anchors or botankers to tooth / wire anchors. Feathers can be used to: open, for example, to make space for an implant, in order to hold open areas for a tooth which breaks delayed, or to close spaces such as a tooth is absent. Feathers can therefore teeth pushing away from each other (open coil) or ensure that teeth are drawn together (closed coils). If a feather loose and can not self reconfirm then take on the wise contact with practice

  Damon Splint


  Damon the splint is worn a special form of clear overlays and only at night. The top and bottom cover is attached together so that the position of the lower jaw relative to the upper jaw is also held fixedly. The Damon splint is applied by means of specific abnormalities in tooth position, such as an open bite at the start of the treatment. The tongue namely, has a tendency to push the teeth of each other again. By making use of this type of retention that can not anymore. It therefore helps to retain the new balance of all foot muscles after treating large defects. The splint is also applied when there is a substantial correction of the horizontal overbite has taken place. After surgical correction it is applied equally important to ensure the end result.

  Elastics


  Elastics or rubber bands for braces help move the upper and lower teeth relative to each other, ultimately achieving a better bite. The orthodontic rubber bands are typically effective for correcting overbites, underbites, or other types of alignments of the jaw. They are also useful for moving a tooth out of alignment or to close a space in the mouth.

  Essix Retainer


  A case or clear overlay is a removable provision of transparent plastic over all teeth back is worn like a second skin. The covers are of strong plastic and ensure that there are no changes in the tooth position more space after the bracket has been removed. Immediately after the removal of the bracket, for the bovenaak a scan made p on which the retainer is made. In the mandible, the draadretainer is placed directly after the removal of the bracket. Six to eight weeks after the draadretainer is inserted, there will be a follow-up appointment be scheduled for making scans and einddia's end. Therefore be clear-overlays (loose plastic covers) made for the lower jaw. This kind of cases you can also apply when a novice tilt and you do not want worsens. Also, you will be given an appointment for the Hygienist who will give instruction on how to clean the retainer.

  Expander


  The Fixed Palatal Expander is constructed with a palatal expansion screw whose metal arms are soldered to wire framework. The framework encircles all of the posterior teeth. The Fixed Palatal Expander is an excellent way to widen a narrow upper jaw.

  Fixed Retainer


  Fixed retainers consist of a metal wire bonded to the back of the teeth. Fixed retainers can stay in place indefinitely.

  Invisalign


  Invisalign® is a series of clear, removable teeth aligners that orthodontists use as an alternative to traditional metal braces.

  Lip Bumper


  A Lip Bumper is a removable appliance used in growing children to create and maintain the space necessary to accommodate the adult teeth without extraction. The lip bumper harnesses the natural forces of the muscles surrounding the lower teeth to broaden and lengthen the dental arch. By keeping the lip pressure away from the lower front teeth, the tongue pressure is allowed to gradually move the front teeth forward to "unravel" or align the crooked teeth. The constant pressure of the lower lip against the front pad of the lip bumper exerts a force that gently pushes the molar teeth backward. The lip bumper will gradually "stretch" the dental arch to make room for the erupting adult teeth.

  Mouth Guard


  A device that is used to protect your mouth from injury when you are participating in sports. The use of a mouth guard is especially important for orthodontic patients, to prevent injuries.

  Palatal Expander


  A palatal expander, also known as a rapid palatal expander, rapid maxillary expansion appliance, palate expander or orthodontic expander, is used to widen the upper jaw so that the bottom and upper teeth will fit together better.

  Removable Retainer


  A gadget that the orthodontist gives you to wear after your braces are removed. The retainer attaches to your upper and / or lower teeth and holds them in the correct position while your jaw hardens and your teeth get strongly attached to your jaw. At first, you wear the retainer 24 hours a day, and then only at night.

  Temporary Anchorage Devices


  Temporary Anchorage Devices or TADs are miniscrew anchors which are inserted into specific places in the mouth to be used as a fixed point from which teeth can move. They can help move severely angled or impacted) teeth. They are also helpful in achieving orthodontic movement in a mouth with missing teeth.

  Twinforce


  Using the Twinforce Bite Corrector (TFBC) we want to stimulate the growth of the recessed lower jaw or upper jaw. The TFBC shall accordingly be fixed to the strong stainless-steel wires of the upper and lower jaw. When you want to close your mouth after placing this equipment than in the lower jaw through the tube / spring mechanism in the TFBC this in an "extra" forward position "forced". In this way is possible as additional growth obtained by bone formation in the lower jaw. The TFBC can also be used to move the lower dental arch with all teeth and molars with respect to the upper dental arch to the front in order to reduce the horizontal overbite. A prerequisite is of course that the lower jaw just a little set back. When there is question of a strong-back reclining lower jaw is then dependent on the age, we can correct it in 2 ways: If you are still in the growth we can place equipment that may stimulate the growth of the mandible. Research shows that approximately 25% of young people experiencing favorable growth development, that is a recessed lower jaw can be corrected. At 25%, however, this is absolutely not the case. The other 50% there is a risk of correction. Growing influence as shown by scientific research only to a small group of young people successful. Have you developed then there is only one opportunity to correct the recessed lower jaw and that is through a jaw operation. You see them than we can optimize the smile line and get the misalignment of teeth "out." The horizontal overbite then remains to exist, so the incisors of the lower jaw will not affect that of the upper jaw.

  Insignia Beugel Eschpark 9, 7131 TG Lichtenvoorde
  +31 (0) 544 371260 Fax +31 (0) 544 378254